rapid-home-1.jpg
Van de bestuurstafel
Va 12 September 2016

Van de bestuurstafel

Nieuws afbeelding

De kop is er af!

Beste leden en ouders van leden,

Het 1e weekend van het nieuwe seizoen zit erop. De afgelopen maanden en weken is er door de technische commissie, wedstrijdsecretariaat, materialencommissie en sponsorcommissie hard gewerkt om goed van start te kunnen in het nieuwe seizoen. Hulde! Uiteraard zijn er altijd dingen die beter kunnen maar we kunnen trots zijn als club op onze prestaties.

ALV
Tijdens de ALV van afgelopen maandag is Irene Wiezer benoemd tot lid van Verdienste. Irene heeft sinds haar komst bij Rapid zo’n 15 jaar geleden eigenlijk altijd een bijdrage geleverd aan verschillende functies binnen de Technische Commissie. De laatste 3 jaar vanuit de TC als lid van het bestuur.
Boukje Kruize heeft de voorzittershamer overgedragen aan Jeroen Coers. Timo Kool, Sjoerd Meeuwsen en Krino Kil blijven dezelfde functie bekleden.
We hebben kort gesproken over het alcoholbeleid. Over de uitkomst wordt een bericht verstuurd. Het nieuwe beleid gaat per direct in.
We hebben ook een update gegeven over het 3e veld. Hier zullen wij jullie later apart over informeren. Het komt er nog steeds en we plannen de opening op 2 september 2017.

Technische Commissie
Joost van der Geest heeft aangegeven de kar van de TC te willen trekken. Hij wordt de komende maanden ingewerkt door de huidige TC. We hebben Timo Hendriks bereid gevonden de jongenslijn op te pakken binnen de TC. Dit betekent dat een erg belangrijke commissie binnen Rapid weer voltallig is en aan de slag kan om Rapid voor te bereiden op de nieuwe situatie vanaf het volgend seizoen namelijk 3 velden en één miniveld.
Joost van der Geest wordt lid van het bestuur en daar binnen verantwoordelijk voor de hockey technische zaken.

Lustrum
Rapid is opgericht op 14 februari 1933. Dit betekent dat we vanaf september 2017 ons lustrumjaar gaan vieren. Helaas hebben we nog geen voltallige lustrumcommissie. We zoeken met name nog een persoon die de kar wil trekken. Daarnaast willen we graag 1 of 2 spelers uit de A-teams vragen om zitting te nemen in de commissie. Mocht je iemand weten of wil je zelf graag je handen uit de mouwen steken dan horen wij dat graag.

Super Sunday (18 september 12.30 – 16.00 uur)
Komend weekend speelt zowel Dames 1 als Heren 1 thuis. Beide teams hebben aangegeven de jongere jeugd meer bij de thuiswedstrijden te willen betrekken. Dit super initiatief ondersteunen wij van harte en daarom roepen wij alle jeugdleden op om zondag beide teams aan te komen moedigen. Neem je ouders ook mee! Wellicht zitten daar nog talenten tussen die de senioren kunnen komen versterken?  Uiteraard verzorgen Dames en Heren 1 ook korte clinics op het miniveld. Dit alles vindt plaats tussen 12.30 en 16.00 uur.

Komt allen!

Tot snel op Rapid.

Sportieve groet,


Jeroen Coers