rapid-home-1.jpg
arbitrage

arbitrage

Welkom op het arbitrage deel van de website van GHC Rapid

 

Op dit deel van de site vind je algemene informatie en hoofdpunten over de arbitrage ("het fluiten") bij GHC Rapid.


Rapid heeft het beleid vastgelegd/vastgesteld in het Verenigings Arbitrage Plan. 

Enkele hoofdpunten hieruit:

- Uitgangspunt is "Fluiten hoort erbij!” Alle spelende leden fluiten wedstrijden;

- De vereniging stimuleert en faciliteert de arbitrage actief;

- Rapid sluit, vanaf de jongste jeugd, actief aan op de spelregelkennislijn van de KNHB;

- Iedere speler vanaf 16 jaar dient, om competitie te kunnen spelen, in het bezit te zijn van een Clubscheidsrechters kaart;

- Scheidsrechters in Opleiding worden tijdens hun eerste wedstrijden zoveel mogelijk begeleid door mentoren.Voor de leden van de arbitragecommissie zie OrganisatieDe taken van de arbitragecommissie zijn:

- Verlenen van ondersteuning aan-/ vraagbaak zijn voor alle scheidsrechters binnen de vereniging.

- Organisatie van de opleidingstrajecten van scheidsrechters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe E-learning faciliteiten van de KNHB. Ook wordt de cursus CS+ (voor clubscheidsrechters die een stapje hogerop willen) door de arbitragecommissie verzorgd.

- Begeleiden van nieuwe scheidsrechters bij het fluiten van hun eerste wedstrijden.

- De arbitragecommissie verzorgt tevens de scheidsrechtersindeling van de wedstrijden (verantwoordelijke Planning Scheidsrechter Junioren) op de zaterdag, de zondag is in handen de verantwoordelijke Planning Scheidsrechter Senioren (zie voor de verantwoordelijken het organisatieschema).

- Tuchtrecht contactpersonen van de KNHB (registratie en afhandelen gele/ rode kaarten en schorsingen.

-Faciliteren van scheidsrechters binnen de vereniging zoals beschikbaar stellen kleding en te koop aanbieden van kaarten en fluitjes.

 

Om het een en ander in goede banen te leiden volgt hieronder een aantal richtlijnen dat gebruikt wordt bij het indelen van de wedstrijden op zaterdag:

- Competitiespelende senioren met een scheidsrechterskaart kunnen op zowel zaterdag als zondag ingedeeld worden om te fluiten.

- Competitiespelende junioren met een scheidsrechterskaart kunnen alleen ingedeeld worden op zaterdag om te fluiten.Junioren

- In principe worden junioren alleen opgesteld om te fluiten op de zaterdagen dat zij ‘thuis’ spelen.

- Het uitgangspunt voor de indeling houdt in dat, indien je vóór je wedstrijd moet fluiten er zoveel als mogelijk één wedstrijd zit tussen de wedstrijd die je fluit en de tijd dat je moet spelen. Je kunt echter ook opgesteld worden om direct vóór- of na je wedstrijd te fluiten. 

- De arbitragecommissie probeert zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van een team. Deze moeten wel uiterlijk 2 weken voor de desbetreffende datum schriftelijk bekend worden gemaakt. Ook kan rekening worden gehouden met de wensen van een individuele scheidsrechter. Deze wensen kunnen ieder moment aangegeven- of gewijzigd worden.

- Het programma zoals dat op dinsdag voorafgaand aan de wedstrijddag te zien is in de standenmotor van de KNHB is het definitieve programma. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan voorlopige programma’s die vermeld staan op de website van Rapid.

- Scheidsrechters die verhinderd zijn om de wedstrijd te fluiten waarvoor zij zijn opgesteld, dienen zelf voor vervanging te zorgen en deze door te geven aan de planner van de arbitragecommissie. Schakel evt je teamcoach in als het niet zo snel lukt een vervanger te vinden.

De arbitragecommissie gaat geen vervanger aanstellen als je verhinderd bent!

Mailtjes sturen daaromtrent heeft dus geen enkele zin! Je bent en blijft verantwoordelijk voor de aangewezen wedstrijd!!!

- Als je het ruilen niet doorgeeft blijft de wedstrijd op naam staan van de oorspronkelijk opgestelde scheidsrechter.

- Het niet komen opdagen voor een wedstrijd fluiten zal tot maatregelen leiden. Dat kan zijn het fluiten van extra wedstrijden of een schorsing.

- Coaches van teams met dusdanig geblesseerde spelers die niet kunnen fluiten, dienen hierover contact op te nemen met hun lijncoördinator, die dit zal terugkoppelen met de arbitragecommissie.Senioren

Zoals bekend heeft Rapid jullie hulp op zaterdag heel erg hard nodig.

Seniorleden die fluiten kunnen allemaal opgesteld worden om te fluiten op zaterdag. Indien er dringende redenen zijn, waarom dit niet kan, gelieve door te geven aan de arbitragecommissie ([email protected]), met vermelding van de reden.

Ons ideaal is een grote groep enthousiaste scheidsrechters die het leuk vindt (op zaterdag) te fluiten. Zeker voor de oudere junioren in de A en B categorie kunnen we niet zonder senioren als scheidsrechter.Senioren (niet spelende leden)

Ouders die willen fluiten kunnen ook een verzoek doen tot opleiding van scheidsrechter. Deze opleiding wordt ook door Rapid verzorgd en aangeboden op de wijze zoals hierboven omschreven. Daarnaast kunnen deze ouders hun wensen mbt het fluiten kenbaar maken aan de arbitragecommissie (bv alleen fluiten zoon of dochter). Na het volgen en afronden van de opleiding krijgen deze scheidsrechters een lidmaastschap van de vereniging (niet spelend) om gebruik te kunnen maken van de app en het DWF.


De arbitragecommissie wil graag van senior-scheidsrechters nadere informatie, zoals bijvoorbeeld:

- Ik wil graag op zaterdag fluiten

- Ik wil liever op zaterdag fluiten ipv zondag

- Ik wil wel fluiten maar zou ook graag van begeleiding gebruik maken

- Ik wil graag alleen de lagere junioren teams fluiten

- Ik fluit het liefst alleen op zondag.

 

Laat het ons weten, als we de voorkeuren van jullie weten dan kunnen we ook meer naar tevredenheid van iedereen gaan indelen via [email protected]

 

Zonder scheidsrechter is er geen wedstrijd!

 

Laten we met elkaar de leden van de club laten hockeyen d.m.v. een enthousiaste leiding.


 

Sanctiebeleid

Bij het niet verschijnen bij een te fluiten wedstrijd of het niet zorgdragen van een vervanger geldt een sanctiebeleid.

 

Dit houdt in dat de volgende regels gelden: 

- 1 maal niet verschijnen: Je wordt ingedeeld voor het volgende weekend. Hierover valt niet te onderhandelen.

- 2 maal niet verschijnen: 1 thuiswedstrijd schorsing. ONGEACHT IN WELK TEAM JE SPEELT !! De coach is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging hiervan.

- 3 maal niet verschijnen: 2 thuiswedstrijden schorsing.Fluiten bij de jeugd

Vanaf de benjamins tot de 8 tallen worden de wedstrijden gefloten door één persoon van de club. Meestal fluit in dat geval de coach van het team. Dit, omdat de wedstrijden tot en met de E-teams vooral tot doel hebben het spel goed te leren spelen, en hij/zij in staat is "coachend" te fluiten. 

Bij de F- en E-tallen spreken we van spelbegeleider en niet van scheidsrechters. Doelstelling van de spelleider in deze doelgroep is dat de jongste jeugd wordt aangeleerd te hockeyen (plaats op het veld/ uitleren regels/ extra maatregels bij groot verschil in sterkte). Spelplezier komt hier op de eerste plaats. 

Pas vanaf de D-leeftijd spreken we van scheidsrechters, die alleen het doel hebben dat regels die behoren bij een wedstrijd worden nageleefd.Cursussen

Opleiding clubscheidsrechter

De KNHB stelt als eis dat aktief spelende leden vanaf hun 16e verjaardag in het bezit moeten zijn van een geldige scheidsrechterskaart.

Rapid heeft zich hieraan uiteraard geconfirmeerd en leidt de scheidsrechters op vanaf de leeftijd van 14 jaar. Uiteraard kun je als je jonger bent dan 14  op vrijwillige basis de opleiding volgen.

De opleiding vindt plaats via de module E-learning van de KNHB. Dit is een online cursus (https://knhb.drillster.net), die in een tijdsbestek van 4 weken dient te worden gevolgd.

Na de opleiding vindt het examen plaats onder toezicht van een KNHB examinator.

De arbitragecommissie nodigt de in aanmerking komende leden uit tot het volgen van de cursus en vraagt de inloggegevens bij de KNHB op.

Het zonder bericht niet op dagen bij het examen leidt tot het doorberekenen van de cursus- en examenkosten ad € 7,50

Bij het tweemaal niet slagen vindt ook doorberekening van deze kosten plaats.

Is de kaart bij het bereiken van de 16 jarige leeftijd niet behaald leidt dit onherroepelijk tot een schorsing. GEEN KAART, NIET SPELEN!!!CS+ opleiding

Voor veelbelovende enthousiaste scheidsrechters wordt de opleiding CS+ gegeven.

Dit is een opleiding waarbij in een klein aantal sessies en een aantal te fluiten wedstrijden, de stof van de opleiding clubscheidsrechter 

verder wordt uitgediept. 

Rapid heeft hiervoor binnen de arbitragecommissie een aantal speciaal hiervoor opgeleide docenten. 

Op basis van de beoordelingen binnen de arbitragecommissie worden hiervoor gegadigden aangezocht.

Deze opleiding maakt je tot een nog beter scheidsrechter, die binnen de club hoger gekwalificeerde wedstrijden gaat leiden.

Voor verder info kun je altijd terecht bij de arbitragecommissie.Opleiding bondsscheidsrechters

Het laatste opleidingstraject bestaat uit de opleiding tot bondsscheidsrechter.

Elke vereniging dient conform de regels van de KNHB een aantal bondsscheidsrechters te leveren, afhankelijk van het aantal spelende leden.

Binnen de arbitragecommissie wordt steeds gezocht naar geschikte kandidaten, die worden gevraagd en aangemoedigd deze cursus,

waarvoor de kosten geheel voor rekening van Rapid komen , te gaan volgen.


De opleiding wordt gegeven door KNHB docenten en beslaan een aantal dagdelen theorie en een aantal praktijkcases.

Ook dient een conditietest te worden afgelegd.


Leden die belangstelling voor deze cursus hebben, kunnen contact opnemen met een van de leden van de arbitragecommissie.


 

Tips voor clubscheidsrechters

Naarmate je ervaring met fluiten groter is, kun je je aandacht op andere gebieden richten.

Finetuning van houding, regelkennis en stijl en het aanleren van technieken die bij moeilijke wedstrijden noodzakelijk kunnen zijn, komen hier aan de orde.

 Heel veel succes en plezier met het fluiten!

 

1. Houding en fluiten:

- Fluit hard (niet uitademen, maar blázen); niet láng blazen, maar hárd blazen. Zorg voor een goede fluit (de Fox fluit is prima). Als je zachtjes fluit, denken ze dat je niet zeker bent, of ze horen het niet en spelen door.

- Probeer te variëren in je fluitsignalen. Kort en minder hard voor kleine overtredingen. Harder voor fysieke fouten en duidelijk en streng voor echte rottigheden. Een voor iedereen zichtbare lullige shoot die tot een strafcorner leidt, moet je met een kort signaal aangeven. Een hak op een stick die buiten de cirkel tot een strafcorner leidt moet je met een duidelijk hard en streng signaal aangeven.

- Wijs na het fluitsignaal duidelijk en met gestrekte armen aan; niet ‘bang zijn’ om aan te wijzen. Als je lang wacht tussen fluitje en aanwijzen, dan lijkt het of je het niet zeker weet.

- Geen aanwijzingen meer met twee armen (dus niet de plaats van overtreding aanwijzen tegelijkertijd met spelrichting). Duidelijk aanwijzen, met je rug naar de zijlijn en met je arm gestrekt. Groot maken.

- Een vrije slag voor de aanval geef je aan met je rechterarm, een vrije slag voor de verdediger met je linkerarm.

- Probeer met je rug naar de zijlijn te staan als je aanwijst, dan wordt je ‘breder’. Daarnaast krijg je ook een beter overzicht.

- Nadruk op manier van aanwijzen. ‘Groot’ zijn en met overtuiging aanwijzen. Variatie in handgebaar: open hand voor iets kleins, priemende vinger voor iets serieus.

 

2. Positie in het veld

- De standaard looproute is de ‘hockeystick’. Als de bal op de ‘andere helft’ is, loop je langs de zijlijn mee tot in de buurt van de 23-meterlijn. Vanaf jóuw 23-meterlijn buig je af richting tweede streepje op de achterlijn (rechts van het doel). Gebruik hierbij ook de ruimte IN HET VELD. Je behoort immers tot de wedstrijd.

- Fouten in de looplijn zelf corrigeren. Het aanhouden van deze lijn wordt nu belangrijk.

- Loop altijd vóór de aanval uit als men jouw kant op komt; dan zie je het spel veel beter.

- Zoek je standaard looplijn. Zorg dat je standaard een paar meter voor de rechtsbuiten uit loopt.

- Wees niet bang om in de cirkel te komen. De ‘hockeystick’ route gaat echt ver de cirkel in, tot ongeveer 5-8 meter van de rechterdoelpaal, bij de achterlijn.

- De betere scheidsrechter staat in de cirkel als de aanval daar aankomt. Deze is voor de meesten veel dichter bij het doel dan ze voorheen durfden.

- Loop spelers niet in de weg, maar begrijp dat je dichtbij moet staan om het goed te zien.

- Let er op dat een spelers’ eerste reactie bij een fluitsignaal tegen is, om te kijken waar de scheidsrechter staat. De speler gelooft een fluitsignaal veel sneller als hij het gevoel heeft dat de scheidsrechter dusdanig stond dat hij het goed kon zien.

 

3. Spelregels

- Probeer het verschil te zien tussen een opzettelijke overtreding en iets ongelukkigs. Fluit iets harder voor een opzettelijke overtreding.

- Het minder hard fluiten (maar wel duidelijk!) voor een ‘gewone’ overtreding. Dit neemt vaak frustratie weg. De speler weet zelf wel dat hij fout zat en heeft daar geen extra aandacht (door een overdreven fluitsignaal) voor nodig. Als je díé techniek beheerst, is een streng fluitsignaal dubbel zo effectief.

- Als een verdediger een opzettelijke overtreding maakt buiten de cirkel, binnen het 23-metergebied, dan moet je een strafcorner geven. Zeg erbij dat je dit doet omdat het opzettelijk was, dan leert men ervan.

- Een betere scheidsrechter herkent de duidelijke opzet (bij de mindere teams) en geeft een strafcorner. Hij herkent bij betere teams echter ook de professionele opzettelijkheden buiten de cirkel en bestraft die ook met een strafcorner. Hij pikt de juiste fouten eruit en toont de spelers op deze manier dat hij het spelletje begrijpt. 

- Een goede scheidsrechter geeft strafcorners voor de échte opzettelijke fouten, toont daarmee de verdediging dat hij herhalingen óók zal bestraffen. En voorkomt hiermee (als de verdediging slim genoeg is) dat men de rottigheden herhaalt.

- Een betere scheidsrechter ziet het verschil tussen ‘het ziet er opzettelijk uit, maar het is in feite gewoon onkunde’ en ‘de speler doet alsof het onhandigheid is, maar het is gewoon opzet’.

- Neem goed met elkaar door wanneer je een vrije slag geeft, wanneer het een strafcorner is en wanneer een strafbal. Met name het geven van een strafbal komt niet zoveel voor. Besteed daar wat aandacht aan.

- De betere scheidsrechter maakt op dit gebied geen vergissingen meer.

 

4. Samenwerken en controle

- Je bent met twee scheidsrechters en je mag (en móét) elkaar helpen als de ander iets niet kan zien. Maar geef die ander wel even de kans om te fluiten. Als er iets op de helft van je collega gebeurt, moet je klaar zijn om te fluiten, maar éventjes wachten om te zien of hij al zelf fluit.

- De betere scheidsrechter gaat tot ruim over de middenlijn mee met zijn collega en fluit ondersteunend in zijn verre hoek. Maar is op tijd terug op zijn eigen helft voor de aanval uit.

- Niet meewijzen met elkaar; vroeg of laat wijzigt je collega eens zijn oorspronkelijke beslissing en sta je alsnog tegen elkaar in te wijzen. Alleen aanwijzen als je collega naar je kijkt en er dus kennelijk om vraagt.

- Praat met elkaar voor de wedstrijd en in de rust en neem even door waar je elkaar wilt helpen.

- Goede samenwerking is prima, dat vinden de spelers prettig, maar zorg dat je nooit de indruk wekt dat je de spelers maar slecht vindt spelen!

- Betere scheidsrechters hebben een goed contact met de spelers en snappen dat als iemand net een doelpunt of een zware overtreding tegen heeft gekregen, hij even kwetsbaar is. Goede scheidsrechters weten dat je dan niet op elke kik moet reageren, maar dat een begripvolle blik vaak veel beter is.

- Als je commentaar krijgt, raak dan niet meteen van slag. Ook niet direct boos worden, maar beleefd vragen of men op wil houden. (Maar soms werkt het prima om te doen alsof je het niet hoort). Maar bedenk wel dat als iemand zegt dat het shoot was, terwijl jij het niet zag, dit een goed moment is om even naar je collega te kijken. Misschien zag hij het wel en kan hij je helpen. Dan kun je alsnog fluiten, of je beslissing aanpassen.

- Het toegeven van je eigen fouten is één van de moeilijkste elementen van het fluiten. Toch creëer je daardoor juist begrip. Een betere scheidsrechter is ook rustig genoeg om in een onduidelijke situatie de benadeelde spelers even kort uitleg te geven. Zorg dat de vrije bal dan niet snel genomen wordt, want anders heeft de aanval extra voordeel.

- Een betere scheidsrechter kan éven wachten met fluiten, om te zien of er geen voordeel uit komt en dan alsnog de overtreding bestraffen omdat hij ziet dat het balbezit niet tot balvoordeel leidt.

- Een betere scheidsrechter fluit niet te snel voor een overtreding (nooit de fluit in je mond houden), weet goed het verschil tussen ‘hij houdt de bal’ en ‘hij houdt voordeel, want hij kán ook wat met de bal’. Een goede scheidsrechter fluit snel voor overtredingen waarbij er geen kans op voordeel is.


5. Overige aandachtspunten

- Scheidsrechters zijn een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig en treden in contact met de thuisspelende coach (Rapid).

- Scheidsrechters fluiten zoveel mogelijk in eenheid van tenue in afwijkende kleuren van de spelende teams. Zorg dat je qua kleurstelling opvallend gekleed bent. Indien je snel oogcontact wil met je collega-scheidsrechter dan is deze moeilijk te vinden met op de achtergrond publiek. Bij opvallende kleuren wordt dit een stuk eenvoudiger.

- Tijdens de wedstrijd kun je gebruik maken van de scheidsrechtersapp van Refcom4all. Hiervoor heb je een telefoon en "oortjes” nodig. Ga je deze gebruiken maak dan afspraken over wanneer je deze gebruikt. De App is niet leidend maar louter ondersteunend.

-Na de wedstrijd vult de scheidsrechter onmiddellijk het DWF in.

 

6. Plezier

- Een wedstrijd heeft 24 deelnemers. De fluitisten horen erbij. Zij sporten ook mee. Heb veel plezier en straal dit uit (zonder gek te doen).

 

- De betere scheidsrechter gaat het gesprek niet uit de weg en is ontspannen.

- De betere scheidsrechter is vaak aanwezig zonder dat hij gezien wordt. Dwz dat je nooit het middelpunt van de wedstrijd mag zijn maar deze in goede banen moet leiden.Meer informatie/ Verdieping in het scheidsrechtersvak?

Wil je meer informatie of je verder verdiepen in het scheidsrechtersvak dan kun je naast contact opnemen met de Arbitragecommissie ook terecht op de KNHB-site/Kenniscentrum/Scheidsrechters via de link https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters