rapid-home-1.jpg
Agenda item

Club van 100 ALV

donderdag 15 juni 2023   |   20:30 - 22:00   |   G.H.C. Rapid - Clubhuis

Donderdag 15 juni 2023

Aanvang 20.30 uur

Locatie: Vuurkamer


Agenda

  1. Opening
  2. Notulen ALV d.d. 20 september 2022
  3. Woordje van de voorzitter van G.H.C. Rapid, Jeroen Coers
  4. Financiƫle verslaglegging
  5. Benoeming Kascommissie
  6. Voorstel(-len) donatie aan G.H.C. Rapid
  • Een bijdrage voor de nieuwe locker ruimte in de schuur achter het clubhuis
  • Eventueel bijdrage acties ledengroei

Toelichting beide tijdens ALV door de voorzitter van

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

De notulen van de ALV van 27 juni 2022 zijn bij ondergetekende op te vragen.

 

We hopen u op 15 juni te mogen ontvangen!

 

Namens het bestuur van de Club van 100,

Boukje Kruize