rapid-home-1.jpg
Bijzondere leden

Club van 100

De Club van Honderd van GHC Rapid is in 1994 opgericht met als voornemen om door middel van bijdragen van oud leden, ouders van jeugdleden en van een ieder die GHC Rapid een warm hart toedraagt de vereniging te steunen en vooral de jeugd van GHC Rapid.

De doelstelling van de Club van Honderd is om die zaken, die GHC Rapid zelf in enig jaar niet heeft gebudgetteerd doch die hoog nodig geacht worden, toch mogelijk te maken. De nadruk dient te liggen bij zaken die de jongste jeugd betreffen, dan wel bij investeringen die nuttig geacht worden ter bevordering van het familiekarakter die de hockeysport kenmerkt. 


De achterliggende gedachten hierbij waren en zijn:

- dat het werk dat veel ouders vrijwillig, in weer en wind, ettelijke uren besteden aan het begeleiden van de jeugd, niet gehinderd mocht worden door gebrek aan materialen of oefenmogelijkheden.

- dat het van groot belang is om de jeugd zo vroeg mogelijk in een goed geordend verenigingsverband te krijgen. Dit ten behoeve van hun ontwikkeling en om de maatschappij te leren kennen anders dan van de straat. Kortom de sociale functie die een sportvereniging als GHC Rapid heeft, waar nodig en mogelijk, te ondersteunen.

 

De "Club van Honderd" heeft al diverse investeringen in die richting gedaan. De keuzes worden in overleg met het bestuur van GHC Rapid gemaakt. Voor 50 euro per jaar steunen de leden de vereniging. Jaarlijks vindt de ledenvergadering plaats waar het bestuur verantwoording aflegt en discussieert over voorliggende ideeën. 


Voor de contactgegevens van de  Commissie 'Club van 100' kijk op de pagina organisatie.


Onderstaand de huidige leden :


Club van 100
Naam
Jolijn van Brederode 
René Cremer 
Ruud Groenen 
Frans Groeneveld 
Jan Groeneveld 
Anita de Groot 
Henk Grunstra 
Tessa de Haas 
Marcel Herrewijn 
Patrick Hoenderkamp 
Eelco Houwink 
Willemijn Hugenholtz 
Boukje Imkamp-Kruize 
Marlous Jansen - Philippi 
Carl Käemper 
Kurt Kämper 
Krino Kil 
Filip Knoef 
Henny Kruis 
Henk Kwakernaak 
Frans (Sr) Looijen 
Pieter Mens 
Hans Mosselman 
Noël van Oijen 
Gillis van Overbeek De Meyer 
Dirk van den Reek 
Wouter van den Reek 
Bart van den Reek 
Ruud von Reth 
Saskia von Reth 
Peter de Ridder 
Kim Rijnen 
Jeroen Romijn 
Maurits Sandberg 
Jan Schrickx 
Jelle Sevenhuysen 
Orson Slaats 
Erik van Sliedregt 
Jan Willem Sloeserwij 
Petra Smaal 
Rob Struik 
Peter Tiebout 
Ingrid Venekamp 
Peter de Vries 
Erik Vroom 
Bart Weenink 
Paul Westendorp 
Erik van den Wijngaarden 
Edwin Aerts 
Marcel van den Akker 
Gert Jan van den Assem 
Pauline Bielschowsky 
Rob Bielschowsky 
Geertjan Blaauw 
Cees Blankevoort 
Gerben Bok 
Paul Bondam 
Marileen de Boon 
Ton de Boon 
Wim van der Bout 
Nico van der Brugge 
Martijn Canoy 
Felix Cerutti 
Thom Claassen 
Jeroen Coers 
Govert Coers  
Guus van de Craats 
Ro van Doesburg 
Robert Doeser 
Maarten van der Donck 
Martijn van Dorst 
Geert Drijver 
Jan Dröge 
Joost Duvekot 
Bob Ebben 
Hans Ebben 
Laurens van Ede 
Jean-Paul van Egmond 
Bart Evers 
Puck Fillekes 
Diana Frikkee 
Ekkehart Geiger 
Joep Gerris 
Mirjam Groen