rapid-home-1.jpg
Hockeyhuis Update - Planning nieuw seizoen
Ho 24 April 2019

Hockeyhuis Update - Planning nieuw seizoen

Nieuws afbeelding

Het Hockeyhuis is al bezig met de planning van het nieuwe seizoen. We vinden het belangrijk dat alle leden op tijd weten waar ze volgend seizoen aan toe zijn. Graag geven we je een eerste inzicht in het nieuwe seizoen.

Heren 1
Heren 1 bouwt al een aantal jaar aan de toekomst. Met alle betrokkenen wordt er hard gewerkt aan het team. We zijn het erover eens dat continuïteit de basis is voor plezier op en rondom het veld. Als het met het plezier goed zit, dan komt de prestatie vanzelf. In het seizoen 2019-2020 kunnen we gelukkig verder bouwen. Mark Klep blijft coach van Heren 1 en Martin de Ridder blijft hoofdtrainer van het team. Samen met een spelersraad, bestaande uit spelende teamleden, zullen zij de leiding van het team vormen. We hopen zoveel mogelijk bestaande spelers te behouden en het team aan te vullen met 2e-jaars spelers uit de A-lijn. Heren 1 gaat in 2019-2020 voor het verder bouwen aan het team, plezier op en rondom het veld en een goede prestatie in de 4e klasse.

Dames 1
Dames 1 plukt dit seizoen duidelijk de vruchten van langdurende continuïteit. Djurre van Gulik zal aan het einde van het seizoen na 2 jaar stoppen als trainer/coach. Hij laat een stabiele basis achter. Met veel plezier delen we mede dat Fedde Grunstra in het seizoen 2019-2020 de nieuwe trainer/coach is. Hij kan voor een sterke selectie putten uit een sterke meisjeslijn. Lennard Jansen zal als teammanager aan het team verbonden zijn. Martin en Floris de Ridder blijven betrokken als trainers. Dames 1 heeft de ambitie om te promoveren naar de 1e klasse. In 2019-2020 wil het team aanhaken bij de top van de 2e klasse.

Senioren
Bij de dames senioren bouwen we in het seizoen 2019-2020 verder aan het succes van Jong Dames 1 en Dames 2. Het doet ons deugd dat beide teams kunnen rekenen op goede begeleiding. Timo Hendriks zal Jong Dames 1 trainen. Luuk von Reth doet dit wederom bij Dames 2.

Bij de heren senioren zijn Heren 2 en Heren 3 teams die al jaren stabiel draaien. Beide teams zullen in 2019-2020 zelfstandig in hun klasse actief blijven.

Bij de veteranen streven we naar continuïteit in alle teams zodat we de sfeer van de zondag kunnen blijven waarborgen. In 2019-2020 zullen er geen noemenswaardige verschuivingen binnen de teams zijn.

Vanuit het Hockeyhuis coördineert Patrick Hoenderkamp de seniorenlijn.

Junioren
In de juniorenlijn bouwen we verder aan de continuïteit van alle eerste- en breedte-teams. Voor alle teams kiezen we waar mogelijk voor leiding die bestaat uit een  jeugdcoach (die meestal zelf ook hockeyt), een oudercoach (als begeleider van de jeugdcoach) en een manager. In gevallen waar dat niet mogelijk is, kiezen we voor een coach (bijvoorbeeld een ouder die hockeyt). Het Hockeyhuis werkt hard aan een goede en duidelijke functieomschrijving voor alle functies en aan een programma om iedereen beter op te leiden en te begeleiden.

Het doet ons deugd om de leiding van de eerste teams te kunnen mededelen:

MA1: Vacature
MB1: Jette Biemans en Merel van Rooij (jeugdcoaches)
MC1: Mark Klep (coach)
MD1: Daan van Egmond en Sanne Steenbergen (jeugdcoaches)

JA1: Koen Carbaat (jeugdcoach)
JB1: Hidde Sterkenburg (jeugdcoach)
JC1: Cecé de Boon (jeugdcoach)
JD1: Jette Biemans en Morris Kusters (trainers)

Ook voor de breedte-teams zijn alle jeugdcoaches en trainers nagenoeg bekend. Deze zullen later gecommuniceerd worden. 

Voor diverse teams kunnen we op dit moment alleen een trainer aanwijzen. Voor deze teams zoeken we een ouder die het team wil coachen. Ook zoeken we ouders voor de rol van oudercoach en manager. Het Hockeyhuis gaat graag met ouders in gesprek die een rol in een team willen vervullen.

Vanuit het Hockeyhuis coördineren Saskia Goes (meisjes) en Joost Duvekot (jongens) de juniorenlijn.

Jongste Jeugd
De jongste jeugd is de basis van de toekomst en dus investeert het Hockeyhuis in deze belangrijke groep. Voor de meeste teams hebben we inmiddels trainers aangewezen. Het Hockeyhuis komt graag in contact met ouders voor de rol van coach en manager.

Het doet ons deugd mede te delen dat we in het seizoen 2019-2020 gaan investeren in de jeugd. In samenwerking met Floris de Ridder Hockey Academy gaan we de D-E-F-jeugd trainen op vaardigheden. Een belangrijk deel van het hockeyhuis budget wordt hiermee geïnvesteerd in de jeugd.

Vanuit het Hockeyhuis coördineert Leon van de Schoot de jongste jeugdlijn.

Hockeyschool
De hockeyschool heeft in het huidige seizoen diverse spelers klaargestoomd voor een team. Ook in het nieuwe seizoen zal de hockeyschool, onder leiding van Rob Struik en Judith Ebben, deze belangrijke rol blijven vervullen. 

Opstaphockey
Opstaphockey is voor ouders een mooie manier om weer te gaan hockeyen of om kennis te maken met hockey. Vanuit het opstaphockey stromen regelmatig leden door naar de veteranen. Ook in het nieuwe seizoen zullen zij, onder leiding van Sander Schuurbiers, plezier en prestatie combineren op de maandagavond.

Rapid Rollers
De Rapid Rollers bestaan uit 14 enthousiaste sporters die de strijd in het nieuwe seizoen aan willen gaan in de 1e en 4e klasse.

Teamindeling
Binnenkort begint het Hockeyhuis met de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Voor de samenstelling van de eerste teams vinden begin juni de selectietrainingen plaats. in dezelfde periode vindt ook de teamindeling van de breedte-teams plaats. Er zijn geen grote wijzigingen in het teamindelingsproces, junioren en hun ouders worden hierover begin mei geïnformeerd. Binnen het hockeyhuis hanteren we het 4-ogen principe om elkaar te helpen en te controleren om tot een onderbouwde teamindeling te komen. 

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

5 mei: infobrief teamindelingen naar spelers en ouders
22 mei: lijsten selectiespelers gereed
26 mei: uitnodiging selectiespelers
3 t/m 13 juni: selectietrainingen
16 juni: bekendmaken selecties
30 juni: bekendmaken alle breedteteams op site
Week van 3 juli: behandelen vragen n.a.v. de teamindeling

Rapid naar de toekomst
De 2 pijlers van het Hockeyhuis, het Organisatie Kader en het Technisch Kader, zijn gebouwd op de fundamenten van het Rapid DNA Plan. Samen zorgen zijn voor plezier en prestatie op en rondom het veld. In het seizoen 2019-2020 zullen we verder bouwen aan het Hockeyhuis en aan de toekomst van Rapid. 

Vanuit het Organisatie Kader zullen Patrick Hoenderkamp, Joost Duvekot, Saskia Goes en Leon van de Schoot zorgdragen voor het begeleiden van de teams met de oudercoaches en managers. In 2019-2020 gaan we oudercoaches en managers gestructureerd helpen om hun taken goed te vervullen.

Vanuit het Technisch Kader zal Marjan de Ridder samen met haar klein-TK, bestaande uit Merel van Rooij, Jette Biemans, Romy Harreman, Cécé de Boon, Koen Carbaat en Hidde Sterkenburg verder werken aan het organiseren van trainingen en het opleiden en begeleiden van alle jeugdcoaches en trainers. Met het klein-TK geven we ruimte aan de jeugd om zich verder te ontplooien binnen het hockeyhuis. Verder zal het Technisch Kader werken aan een goede balans tussen top- en breedtehockey. 

Binnen het hockeyhuis zal Stef de Bont toezien op samenhang en samenwerking. Daarnaast is en blijft communicatie met de leden en ouders een belangrijk aandachtspunt. Samen met het bestuur gaan we het hockeyhuis en Rapid klaarstomen voor de toekomst.

We gaan met vertrouwen richting het nieuwe seizoen.

Sportieve groet van het Hockeyhuis.