rapid-home-1.jpg
Hockeyhuis update - Teamindelingen
Ho 16 Juni 2019

Hockeyhuis update - Teamindelingen

Nieuws afbeelding

Het hockeyhuis is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de teamindelingen voor het komende seizoen. De afgelopen twee weken hebben bijna 200 jeugdleden trainingen gevolgd met het oog op het vormen van de eerste teams. Hierbij hebben beoordelingen plaatsgevonden door de nieuwe trainer/coaches en onafhankelijke beoordelaars. Graag leggen wij jullie meer uit over de gevolgde werkwijze. 

Selectieproces
Op basis van de prestaties van het afgelopen seizoen zijn beoordelingsformulieren (TIPS-systeem) ingevuld door de betrokken trainers/coaches van de teams. Deze beoordelingen hebben geleid tot het uitnodigen van junioren voor de selectietrainingen. 

Tijdens de selectietrainingen was bij elke training de nieuwe trainer en/of coach aanwezig. Daarnaast was er minimaal één externe beoordelaar aanwezig. Deze beoordelaars hebben apart van elkaar hun eigen beoordelingsformulier ingevuld. Op basis van hun bevindingen hebben zij een voorstel voor het nieuw te vormen eerste team gedaan aan het technisch kader. 

Het technisch kader heeft op basis van de beoordelingsformulieren gecontroleerd of de keuzes op de juiste wijze gemaakt zijn. Deze controle heeft onder andere plaats gevonden door de TIPS-formulieren naast de beoordelingsformulieren van de selectietrainingen te leggen. Bij eventuele twijfelgevallen heeft het technisch kader in overleg met de beoordelaars een weloverwogen keuze gemaakt. 

Vragen?
We snappen dat er misschien vragen zijn over de keuzes die gemaakt zijn. Die vragen willen we ook graag beantwoorden. Dit gaan we echter in tegenstelling tot voorgaande jaren niet per mail of telefoon doen. We houden op dinsdag 18 juni inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur staan wij graag de speler/speelster te woord om de keuze toe te lichten. 

Voor de CD-jeugd is dit van 18:30 – 19:30 uur.
Voor de AB-jeugd is dit van 19:30 – 20:30 uur. 

Mocht je langs willen komen, dan verzoeken wij je dit vooraf te melden.
Jongenslijn: [email protected]
Meisjeslijn: [email protected] 

Teamindelingen
In de bijlage van dit bericht tref je de indeling aan van de  eerste teams. De andere teams maken we begin juli bekend. Tot die tijd doen we geen uitspraken over de indeling van deze teams. 

Begeleidingsrol
Bij het hockeyhuis zijn al meerdere verzoeken binnen gekomen voor het managen, coachen of trainen van bepaalde teams. Wij zijn hartstikke blij met één ieders betrokkenheid! Het organisatie kader zal na de bekendmaking van alle teams contact opnemen met diegene die zich gemeld hebben. Wij proberen dan een passende plek voor iedereen te vinden. Heb je interesse, maar je nog niet gemeld, dit kan nog steeds! Stuur dan een mail naar de eerdergenoemde mailadressen behorend bij de betreffende lijn.


Met sportieve groet,

Het Hockeyhuis

Bijlage