rapid-home-1.jpg
Nieuws uit de ALV
Va 5 Oktober 2023

Nieuws uit de ALV

Nieuws afbeelding

Vorige week woensdag 27 september heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De opkomst was niet al te groot maar de sfeer was goed. Verschillende bestuursleden blikten terug op het afgelopen jaar. De penningmeester heeft de cijfers toegelicht waarna de kascontrole commissie een positief advies heeft uitgebracht aan de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Het voltallige bestuur heeft aangegeven nog 1 jaar aan te willen blijven in deze samenstelling. Dat betekent dat Edwin Aerts en Jeroen Coers hebben besloten zich voor 1 jaar herkiesbaar te stellen. De aanwezige leden hebben dit akkoord bevonden.

De begroting voor het nieuwe jaar is goedgekeurd. De speerpunten voor het komend jaar bestaan o.a. uit meer hockeyplezier in en rondom de velden, trainers beter begeleiden, nieuwe tenues per einde seizoen, meer nieuwe leden en onze maatschappelijke rol beter positioneren.

Vervolgens hebben wij enkele leden en groepen extra in het zonnetje gezet.

 

Eric van Gulik Bokaal
De bokaal is vernoemd naar oud-lid en 1e verenigingsmanager Eric van Gulik. Zijn zoon Sander van Gulik begeleidt op dit moment de Benjamins, waar weer enkele kinderen van Sander in spelen. Een echte familieclub!

De bokaal wordt uitgereikt door de arbitragecommissie aan een lid die het afgelopen jaar zich enorm heeft ingezet voor het fluiten van wedstrijden. De commissie heeft besloten dat de bokaal voor seizoen 2022-2023 naar Thom van Reth gaat.

 

Bloembergen Bokaal
De bokaal is vernoemd naar oud-lid/speler en oud-voorzitter Herbert Bloembergen. De bokaal is bedoeld voor een lid of ouder die zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet voor de club en waarvan we hopen dat hij of zij dit nog blijft doen. Een aanmoedigingsprijs! Het bestuur heeft besloten dat de Bloembergen bokaal naar
Joé Bos gaat. Zij is al sinds enkele jaren lijncoördinator binnen het Hockeyhuis. Zij vervult deze taak met verve. Helaas was Joé niet live aanwezig maar we hebben de bokaal via de telefoon uitgereikt.

 

De Bie Bokaal

De Bie Bokaal is vernoemd naar Hans de Bie en zijn familie. Een familie die een belangrijke stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van Rapid. Hans was jarenlang voorzitter, speler en architect van het huidige clubhuis en complex. 

De Bie Bokaal is bedoeld voor een groep of een team die een buitengewone prestatie hebben geleverd of al lang leveren waar de hele club plezier aan beleeft.

Het bestuur heeft besloten dat de bokaal naar de Groencommissie gaat. De groencommissie zorgt sinds de verbouwing voor het totale groenbeleid en onderhoud op ons complex inclusief de prachtige border bij de binnenkomst. Bijna alle bezoekers zijn onder de indruk van de groene omgeving van onze club. De groencommissie bestaat uit Ton de Boon, Saskia Voest, Marije Linthorst en Marieke Wouters.

 

Lid van verdienste

Het bestuur heeft besloten om Ruud von Reth te benoemen tot lid van verdienste. Wie kent Ruud niet? Hij en zijn gezin wonen bijna op Rapid. Ruud is coach, lijncoördinator, arbitragecommissie, fluit ieder weekend, heeft Heren 1 enkele jaren geleden weer bij elkaar geveegd, voorzitter club van 100, helpt spelers met blessures vanuit zijn praktijk en helpt ze op zaterdag nog even snel met intapen etc. Kortom een man die deze speciale titel echt verdient. 

Van harte gefeliciteerd!

 

Lid van verdienste

Het bestuur heeft besloten om Laurens Timpico te benoemen tot lid van verdienste. Laurens is onze rots in de branding. Is de vraagbaak voor alle ouders en spelers. Is er van ’s morgens tot ’s avonds laat en niets is hem te veel. Hij zorgt dat alles er netjes uitziet en dat wij iedere week weer iets kunnen eten en drinken. Laurens is inmiddels 68 jaar maar heeft aangegeven nog graag bij Rapid te willen blijven. Wij vinden dat super.

Van harte gefeliciteerd!


De vergadering is, na een korte rondvraag, rond 22.00 uur gesloten. De aanwezigen hebben met elkaar een drankje gedronken op het komende seizoen van Rapid.å