rapid-home-1.jpg
Update padelbanen op Rapid
Pa 10 Juni 2024

Update padelbanen op Rapid

Nieuws afbeelding

Beste (ouders van) leden,

 

We hebben jullie eerder geïnformeerd over het voornemen om op het betonveld twee padelbanen te realiseren. Op de bijzondere ledenvergadering van 13 maart hebben we de plannen toegelicht en is er met grote meerderheid voor dit plan gestemd. De Padelcommissie heeft de plannen daarna verder uitgewerkt en gestart met de voorbereidingen voor de realisatie.

 

Een korte update:

 • De vergunning is aangevraagd en gepubliceerd. We verwachten op heel korte termijn de procedure af te ronden.
 • De financiering dmv obligaties is verder uitgewerkt en we kunnen concluderen dat de financiering rond is. Daar zijn we heel blij mee.
 • Er zijn ook subsidies aangevraagd om de financieringslasten te verlagen.
 • Er zijn sonderingen verricht op het terrein om de bodemgesteldheid goed in kaart te krijgen.
 • Er zijn meerdere padelbouwers gevraagd een offerte te maken en er is er inmiddels ook 1 geselecteerd.
 • De heggen, de hekken en het asfalt zijn verwijderd zodat we snel kunnen beginnen met bouwen.
 • De commerciële plannen zijn verder uitgewerkt en nogmaals getoetst met de businesscase; dat blijft er goed uitzien.
 • Er is gesproken met mogelijk trainers over hoe trainingen goed in te passen.
 • De sponsorcommissie is betrokken en gaat kijken hoe we de padelbanen voor sponsoring kunnen benutten.
 • Er is een beschrijving gemaakt van de toekomstige padelcommissie en haar rollen en verantwoordelijkheden.
 • Er is een voorzitter gevonden van die nieuwe padelcommissie: Marco van Hattem. Marco gaat vanaf nu meedraaien in het project.
 • Er is ook een penningmeester gevonden, specifiek voor de padelactiviteiten, dat is Eege Klop. Eege is nu al de boekhouding aan het vormgeven.
 • Er is een activiteitenplan opgesteld met daarin alle operationele zaken die we nog moeten beetpakken. (Inrichting terrein, sleutelplan, boeking-app, etc.)

 

De zaken gaan voorlopig dus voorspoedig en we hebben goede hoop net na de zomer de banen klaar te hebben.

In de volgende update kunnen we daar ongetwijfeld meer over zeggen.

 

Met sportieve groet,

Bestuur G.H.C. Rapid