rapid-home-1.jpg
Update derde veld!
Va 10 Juni 2015

Update derde veld!

Nieuws afbeelding

Op maandag 22 juni a.s. om 20.30 uur zal er voor iedereen die geïnteresseerd is in het verloop van de voorbereiding van de aanleg van het derde veld door Stichting Molenvliet, een informatieavond bij Rapid worden gehouden.
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen zijn besprekingen met de gemeente, voortgang voorbereiding van het veld zelf, financiën inclusief teamacties, communicatie en capaciteit van het bestuur.
Het is een informele gelegenheid, je aanwezigheid en inbreng worden zeer gewaardeerd.