rapid-home-1.jpg
Vertrouwenspersoon
Al 18 Oktober 2015

Vertrouwenspersoon

Nieuws afbeelding

Steeds meer instellingen, scholen en verenigingen worden gevraagd wat te doen indien kinderen minder vriendelijk met elkaar omgaan. Ook Rapid dient meer en meer antwoord op deze vraag te geven. Mede vanuit de KNHB is gepromoot om een "pestprotocol” binnen de vereniging te hebben. Wij hebben als bestuur hier gehoor aan willen geven. Voor ouders, begeleiders, maar met name voor coaches binnen Rapid, is het raadzaam hier nota van te nemen. Op de site staat onder het kopje HUISREGELS  de wijze hoe Rapid zich op wenst te stellen m.b.t. pesten tussen kinderen onderling, binnen een team, dan wel binnen de vereniging als geheel.  

Daarnaast (zie foto) stellen wij graag Judith van der Sande aan u voor als Vertrouwenspersoon binnen onze vereniging. Mocht u om welke reden dan ook noodzaak voelen iets over Rapid of haar leden te bespreken met een vertrouwenspersoon dan kunt u Judith bereiken onder [email protected]. Mocht er aanleiding toe zijn dan kan zij op anonieme wijze met het Bestuur in contact treden of andere stappen adviseren.